---

Caka Keman Kursu Ankara

---
A+ R A-

Prof.Dr.Cihat AKIN

Cihat Aşkın, Türk Keman Programı’nın uluslararası temsilcilerinden biri olarak kuşağının önde gelen sanatçılarındandır. Amerika, Asya, Avrupa ve Afrika’da sayısız konser ve resitaller verdi. Beraber konser verdiği önemli isimler arasında Cobos, Dmitriev, Yoel Levi, Shiomo Mintz ve Ida Haendel sayılabilir.
Türkiye, İsviçre, İsrail, Bulgaristan ve Polonya gibi birçok ülkede yarışma jüri üyesi ve masterclass fakülte üyesi oldu. Istanbul Oda Orkestrası ve Filarmonia Istanbul orkestralarının yöneticiliğini yaptı. Aşkın Ensemble’ı kurdu.
İTÜ Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nin (MIAM) kurucularından biridir. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nın müdürlüğünü yapmaktadır. Üniversitede profesör olarak görev yapmasının yanısıra, gençler ve çocuklarla eğitim çalışmalarını Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları (CAKA) projesi ile sürdürmektedir                                                       

 

Semra FAYEZ

Ankara’da doğdu. Lise öğreniminden sonra 1982 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü’ne girdi. Dört yıl boyunca Prof. Nuray Özen’le keman çalıştı. 1986 yılında mezun olduktan sonra keman çalışmalarına iki yıl Ömer Can’la, altı yıl da Prof. Oktay Dalaysel’le devam etti.
Altı yıl süreyle çeşitli özel ve devlet okullarının ilk kısımlarında müzik öğretmenliği yaptı ve bu yıllarda keman öğretmenliğini özengen keman eğitimi alanında sürdürdü. Daha sonra 1992 yılında açılan “Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Öğretmenlik Sınavı”nı kazanarak, Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ne keman öğretmeni olarak atandı
1995 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğrencisi oldu ve üç yıl süreyle Prof. Dr. Ali Uçan’la keman çalıştı. Prof. Saadettin Ünal’ın danışmanlığında  “Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Hazırlık Sınıfı Keman Dersi Uygulamalarının İncelenmesi” konulu yüksek lisans tezini yaptı.
2000-2002 Yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde “Müzik Öğretimi” dersleri verdi.
Keman eğitimiyle ilgili gözlem, inceleme ve araştırmalar yapmak üzere, Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Oda Orkestrası’yla birlikte birçok Avrupa ülkesinde bulundu ve Moskova Devlet Konservatuarı’nda Rus Keman Ekolü’nü inceledi.2010 yılında kurulan MÜZED (Müzik Eğitimcileri Derneği) Orkestrasının kuruluşunda yer aldı ve bir yıl süreyle baş kemancı olarak çalıştı. Semra Fayez 18 yıl Ankara Anadolu Güzel Sanatlar lisesinde keman ve orkestra öğretmeni olarak çalıştıktan sonra 2010  yılı ağustos ayında emekli oldu. Semra Fayez Ankara CAKA keman okulunda çalışmalarını sürdürmektedir...


Yrd.Doç.Dr. Şebnem Yıldırım Orhan

İlk, orta ve lise öğrenimini Mersin'de tamamlayan ORHAN, 1990 yılında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi bölümüne girerek viyolonsel ile tanıştı. Lisans eğitimi süresince Yrd. Doç. Yakup Kıvrak ile çalıştı. 1997 yılında Yüksek Lisans, 2003 yılında Doktora programını tamamladı. Lisans üstü eğitimi süresince viyolonsel çalışmalarını CSO Sanatçısı Şinasi Çilden ile sürdürdü.
 
1994 yılında Sivas'ta müzik öğretmenliğine başladı. 1995 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde viyolonsel asistanlığına hak kazandı. 1995-1997 yıllarında AİBÜ'de, 1998-2007 yılları arasında da Gazi Üniversitesi'nde viyolonsel dersleri verdi. 1995 yılında MEB AGSL öğretmen alım sınavını kazandı. 1995-2007 yıllarında Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde viyolonsel öğretmenliği yaptı. 2006 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan "Başöğretmenlik" ünvanı aldı. 2007 yılında ise Gazi Üniversitesi'ne Yardımcı Doçent olarak atandı.

2000 yılında Avrupa Müzik Liseleri Birliği Öğrenci-Öğretmen Değişimi Projesi kapsamında Almanya'da Weimar Belvedere Müzik Okulunda kısa bir süre alanı ile ilgili çalışmalar yaptı. Euromed, Youth Exchange ve Comenius Okul Geliştirme Projelerinde (Almanya'da Köln ve Strasburg ile İsrail ve Türkiye'de) müzik workshopları ve grup liderliği yaptı. Ulusal Ajans ve DPT'nın katkılarıyla proje hazırladı. Ayrıca birçok çalıştaya katıldı. "Gazi Piyanolu Üçlü ve Gazi Yaylı Çalgılar Dörtlüsü" ile oda müziği çalışmalarını Muhammedjan Turdiyev ile sürdürdü. 2006, 2007, 2008 yıllarında "Uluslararası Datça Müzik Akademisi"ne katılarak Şölen Dikener ve Frider Lenz ile viyolonsel; Özcan Ulucan, Elen Jewet, Volkan Orhon ve Şölen Dikener ile oda müziği çalıştı.

Yurt içi ve yurt dışında pek çok solo, oda müziği ve orkestra konserlerinde görev almış olan Orhan, Gazi Oda Orkestrası, Gazi Piyanolu Üçlü, Gazi Yaylı Çalgılar Dörtlüsü üyesidir. İki viyolonsel oda müziği çalışmalarını Şinasi Çilden ile sürdürmekte ve ayrıca üç, dört, beş viyolonsel için oda müziği çalışmalarında da yer almaktadır. Düzenlemelerini Şinasi Çilden'in yaptığı "İki Çello Bir Anadolu" adlı müzik CD'sini Çilden ile birlikte seslendirmiş olan Orhan halen, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda öğretim üyesidir.